Service og vedlikehold

 

Service System:

  • Veco utfører service på alle typer kompressorer og etterbehandlingsutstyr, dreneringsstasjoner og mange typer ventilasjon/kjøleanlegg, uavhengig av serviceavtale eller ikke.
  • Veco er en komplett leverandør av service, prosjektering, installasjon, tekniske konsulenttjenester.
  • Veco vedlikeholder ditt trykkluftanlegg etter ønske og behov.

SERVICEAVTALE :

En serviceavtale er en avtale hvor arbeid, reise og til avtalt tid er avtalt og Veco gjør forbyggende service på din trykkluftapplikasjon.
Vårt serviceteam holder oversikt over når det er tid for service og gir beskjed i god tid om når du kan forvente besøk av oss. All historikk er tilgjengelig fra vårt servicesystem.
*Kvaliteten på trykkluften defineres sammen med kunden og Veco er ansvarlig for at dette blir levert i ihht. gjeldene lover og regler. Her forutsettes at tilfredsstillende utstyr for oppnåelse av kvalitet er til stede.

KJØP AV TRYKKLUFT:

Kunden bestemmer selv hvor mye trykkluft han ønsker og Veco leverer avtalt mengde til fastsatt pris.
Veco står for alle kostnader med montering og drift av trykkluftanlegget og kunden betaler en fast pris pr. mnd. i en gitt periode.
*Kvaliteten på trykkluften defineres sammen med kunden og Veco er ansvarlig for at dette blir levert i ihht. gjeldene lover og regler.

MEDISINSK TRYKKLUFT – PUSTELUFT :

Vi leverer riktig utstyr renser trykkluften og gasser ihht. Europeisk Pharmacopoeia og ISO 7396-1. Medisinsk gass skal anses som et legemiddel, derfor skal gasser produseres etter Europeisk Pharmacopoeia, for medisinsk bruk.
Det er egne grenseverdier som skal oppfylles for trykkluft som skal brukes til medisinsk bruk.
Standard for distribusjon av medisinske gasser er ISO 7396-1:2007
Komprimert pusteluft skal være trygg å puste inn, den skal tilfredsstille kravene i standarden. NS-EN 12021:2014.
Pusteluft skal regelmessig kontrolleres med hensyn til CO, CO2, olje og vanninnhold av kompetent personell. I praksis betyr dette i de fleste tilfeller at man tar luftanalyse en gang i året, ved årlig kontroll.

Kontakt oss

Uansett om du ønsker å stille oss spørsmål eller drøfte idéer og muligheter er det bare å kontakte oss!
Bruk kontaktskjemaet, eller finn kontaktinformasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.